Kjetil H. Dale!

Läste Kjetils blogg (en journalist och programledare på TV2 Norge) om olika sätt att rädda miljön.
Vill dela med mig det blogginlägget med er.
Här kan du läsa inlägget från hans blogg, och även mer nyttig läsning:
http://kjetildale.tv2blogg.no/

Må du bære læs!
PS! Snäll som jag är har jag översatt! ;)
______________________________________________________________________________

Rädda miljön? Nej, tack?


Det är inte ont om ideer som kan böta på klimatkrisen. Och för varje ide finns det konsekvenser.
Här är sju exemplar.

atomkraft
Lösning: CO2 från kolkraftverk och gaskraftverk fångas och deponeras i marken.
Konsekvens: Deponering av CO2 i Nordsjön ökar pressen på oljereservaren så att mer olja kan utvinnas.  "Vinningen går opp i spinningen".

Lösning: Snabbtog mellan Öst- och Väst-Norge. Utsläppen på en av Europas stora flygförbindelser reduceras.
Konsekvens: Nya järnvägsraseer blir en belastning för traditionella djurområden och biologisk mångfald.

Lösning: Kraftigt utbygging av vindkraft och högspänningsledningar. Norge slipper att importera kolkraft.
Konsekvens: Är visuellt skräpande och förstör naturupplevelsen. Gör det svårare för fåglar.

Lösning: Förbud mot den traditionella glödlampan. I Kanada reducerar lågenergilampor klimatutsläppen med sex miljoner ton.
Konsekvens: Lågenergilampor innehåller kvicksilver och är därmed specialavfall. Vi ska inte skapa nya problem!

Lösning: Massiv produktion av olika former av biobränsel, för exempel bioetanol för bilar.
Konsekvens: När biobränsel utvinnas av socker, vete och majs använder vi i praktiken mat för drivmedel.

Lösning: Bygga ut atomkraft i stabila länder. Frankrike hämtar redan 80 procent av sin energi från atomkraft.
Konsekvens: Atomkraft skapar radioaktivt avfall i månge hundra år.  Kraftverken kan aldrig bli 100 procent säkra.

Lösning: Bygga ut energiproduktion i rymden, som Will Whitehorn från Virgin Galactic tar ordet för.
Konsekvens: Va? Har du feber?

Vissa miljövänner menar att den bäste lösningen är att använda mindre, att gå ner i levnadsstandard.

- Lösningen på klimatproblemet knytet till transport är inte bara att resa mer miljövänligt, utan helt enkelt att res betydligt mindre -  i tillägg till att vi måste bruka mycket mindre, säger Kurt Oddekalv.

Har jag fel, eller pratar Oddekalv om att stanna den ekonomiska växten i världen? Arbetarpartiets Martin Kollberg har varit inne på samma i VG:

- Vår generation och den nästkommande måste bryta med denna traditionella ekonomiska tänkandet. Världen kommer möta väggen, säger Kolberg.

Det är luft över tanken. Oddekalv och Kolberg "rokker" vid det som närmast blir sett på som en naturkraft. För tänk över det: Precis nu är hela världssekonomin i gungning - för växten i USA är kanske negativ (resesjon). Sådana perioder är sällsynta, och förbinds gärna med ökande arbetsledighet och social nöd.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Jag är senil

Din emailadress, så att jag kan spamma lite:

Din hemsida så jag kan hembesöka dig:

Skriv din jättegenomtänkta kommentar:

Trackback