1337!

Hehe.. Fick sådan lust att publicera detta.

Sökte alltså på 1337 på Wikipedia (ja.. alltså för er "har-precis-kunnat-slå-på-datorn"-typer så är alltså 1337 leetspeek/elitsnack. Alltså 1337= leet, fast på leet-språk så att säga.. :P..

Aja.. Här kommer några akronymer (som det så fint heter) som jag hittade.. Ja... som BRB, m8 osv..:

 • afaik- as far as I know, så vitt jag vet
 • afk - away from keyboard, borta från tangentbordet/inte vid datorn
 • amagad - oh my god, herregud
 • bb - bye bye, Hejdå
 • bi - Bye
 • bbl - be back later, kommer tillbaka senare
 • bohica - bend over here it comes again, skämt eller skymf
 • brb - (I'll) be right back, (jag kommer) strax tillbaka
 • btw - by the way, förresten
 • ofc - of course, så klart
 • cu, cya - "See you" - Vi syns. Ya är ett slangord för "you" som ofta förekommer i USA, kan också kombineras till tex. "cu m8", See you mate.
 • dw - dont worry, oroa dig inte
 • eod - end of discussion, slutdiskuterat, används för att avsluta en diskussion eller för den enskilde att avsluta sin medverkan i en diskussion
 • ffs - for fuck's sake, för satan/helvete/fan/guds skull
 • ftw - for the win, kan också betyda "fuck the what" hos de som inte vet den riktiga betydelsen, och det kan också betyda "For the Wind" betydelsen. Andra skriver ftw och menar "fuck the world".
 • ftl - for the loss (Uttalas "for the lose")
 • fu - Fuck You
 • fo - Fuck Off
 • gl - good luck (glhf - good luck, have fun, används ofta vid start av onlinematcher)
 • gg - good game/good going används oftast i skjutarspel efter att en match är avklarad
 • idfc - i dont fucking care, jag bryr mig fan inte
 • ily - i love you. jag älskar dig, eventuell besvaring med "ily2", i love you too, jag älskar dig också
 • irl - in real life, i verkliga livet (jämför afk)
 • imba - kommer av imbalanced, ordet användes ursprungligen i datorspel för att beskriva till exempel utrustning och förmågor som är så fördelaktiga att de gör spelet orättvist och icke-balanserat. Används dock mest för att uttrycka att någonting är mycket bra, till exempel "Wikipedia is imba", "Wikipedia är mycket bra".
 • imho - in my honest/humble opinion, i min ärliga åsikt, enligt min ringa mening
 • k, kk, kay - OK. Varianten kk har sitt ursprung i framför allt koreanska spelkretsar. kk står även för klick klick (Bekräftelse på walkie talkie innebär att man bara skickar två klick istället för att säga någonting) kk kan även vara en förkortning på de redan förkortade orden 'key 'key (okey okey).
 • kthxbai - Okay, thanks, bye!
 • j/k - just kidding (joking), skämtar bara
 • l8r, l8er - later, senare
 • lol - laughing out loud, skrattar högt. Även lewl. Används ofta i onlinespel som Counter-Strike., Används även som ett sätt att förlöjliga andra personer (exempelvis "du är så lol" vilket betyder "du är skrattretande"). Vanligtvis skall betydelsen inte uppfattas bokstavligt utan som en markör för, eller respons på, skämt eller ironi. Andra varianter på skratt är rofl (rolling on the floor, laughing), roflmao (rolling on the floor, laughing my ass off) eller roflpimp (rolling on the floor laughing, peed in my pants - "så roligt att jag kissar på mig"), dessa är övertagna från usenet-vokabulär. Online brukar dock bara riktigt korta akronymer användas, varför roflpimp är mycket ovanligt.
 • m8 - mate, kompis/kamrat
 • w8 - Wait, vänta
 • np - no problem/s, inga problem/det är lugnt
 • omfg - oh my fucking god, omg är också en vanlig variant.
 • alig8r - aligator - Används ofta som "l8r alig8r" som är "ses (någon sämre så kallat "noob")"
 • plz - please. pls är en vanlig alternativ stavning.
 • plx - please. Kommer ifrån att X och Z är bredvid varandra på tangentbordet och många därför råkar trycka på x istället för z när de ska skriva plz. Skrivs ofta avsiktligt fel för humorns skull..
 • pl0x - Alternativt plox. Annan form av "plx"
 • rtfm - read the fucking manual, läs manualen, d.v.s försök att ta reda på saker själv innan du frågar. Denna akronym används som svar på "dumma frågor".
 • stfu - shut the fuck up, håll käften för helvete, man kan även använda det något mildare
 • gtfo - get the fuck out, dra här ifrån, dra åt helvete. Kan också kombineras med förkortningen stfu.
 • su - Shut up,
 • tbh - to be honest, ärligt talat
 • thx - Thanks, tack så mycket, andra varianter är tnx, tx eller ty (Thank you).
 • wtg - way to go, bra jobbat
 • wtf - what the fuck,vafan/va i helvete, förvåning, eller ilska.
 • wzup- what's up?, vad händer? / Vad görs?
 • gr8 - great, bra
 • gratz - congratulations, gratulationer (kan även förkortas "GZ")
 • gg - good game Bra spelat.
 • gga - good game all Bra spelat allihop.
 • ggnr- good game no rematch bra spelat, ingen revansch.
 • fu - fuck you dra åt helvete/fan ta dig
 • gl - good luck lycka till
 • glhf - good luck have fun (t.ex ironiskt uttryck om någon gör nåt som här extr3mt tråkit)
 • gtg - got to go måste gå, även g2g
 • gj - good job bra jobb(at)finns även wd och wp vilket som står för well done and well played, meningen är densamma
 • hf - have fun ha kul, står oftast efter gl(gl hf)
 • hs - head shot huvudskott alt. health stone/hearthstone (olika objekt i spelet World of Warcraft) kan också betyda Headset
 • h5n1 - Headshot nice one En ganska sällan använd förkortning, som blev väldigt populär när fågelviruset H5N1 kom.
 • mf - motherfucker skrivs ofta när folk blir förbannade, betyder morsknullare.
 • zomg - har samma innebörd som oh my god fast ett litet nyare uttryck, där Z:t från början har tillkommit av misstag eftersom Z, på engelska tangentbord, sitter bredvid skift, har också fått betydelsen 'Zombie oh my god' (se half-life & half-life 2)
 • ty - Thank you. Alternativt "Tyvm" ((Thank you very much))
 • noob - Betyder ungefär "nybörjare" och är numera en förkortning för "Noob Or Other Beginner" och är således även rekursiv. Stavas ofta n00b. Ursprungligen en omskrivning av "Newbie", kan även tolkas "New Or Only Bad"
 • imo - In my opinion.
 • imao - In my arrogant opinion.
 • imho - in my humble opinion
 • lmao - Laughing my ass off.
 • CC - Används i spelet World of warcraft och betyder crowd control. Det är någon form av förmåga som gör monstren (mobs) orörliga eller på annat sätt hindrar dem från att anfalla gruppen under en tid.
 • Fubar - Fucked Up beyond all recognition
 • Asap - As soon as possible
 • PWNTT/pwntt - Ett annat ord för "owned", "pwned" o.s.v.
 • n1 - en förkortning på "Nice One."
 • mb - menas maybe, och mana break som används ofta i World of Warcraft.

 • Hoppas Du hade nytta av'et!

  HDG!
  /J


  Kommentarer

  Kommentera inlägget här:

  Namn:
  Jag är senil

  Din emailadress, så att jag kan spamma lite:

  Din hemsida så jag kan hembesöka dig:

  Skriv din jättegenomtänkta kommentar:

  Trackback